Bộ cờ lê 1 đầu tròn 1 đầu hở

Thông tin sản phẩm

Bộ cờ lê 1 đầu tròn 1 đầu hở

Nhà sản xuất/xuất xứ: Kingtony – Taiwan

chi tiết: 6 ~ 32

Trọng lượng(kg): 5.5