Cờ lê xiết ốc

Cờ lê xiết ốc

Cờ lê xiết ốc

hà sản xuất / Xuất xứ : Super Tool – Japan

Mã hàng : PW 100

Đặc điểm :

– dùng để xiết các buloong

–  Mở rộng phạm vi bằng cách thay đổi các chốt

– Chốt khoảng 10mm, dễ dàng thay đổi bằng cờ lê

Độ mở của phạm vi khoảng 10 ~ 100mm