Súng bắn đinh river

Súng bắn đinh river

Súng bắn đinh river

Nhà sản xuất/xuất xứ: Toptul – Taiwan

Đường kinh River:  2.4 (3/32″), 3.2 (1/8″), 4.0 ( 5/32″), 4.8 (3/16″).

– Dễ sử dụng, nhẹ ,

– được dùng cho các công trình xây dựng