Cùm đơn

Cùm đơn  – Dùng trong lắp dựng giàn giáo có ống thép đường kính F48.3 mm với dầm – Chất […]

Kẹp dầm

Kẹp dầm  – Dùng trong lắp dựng giàn giáo có ống thép đường kính F48.3 mm với dầm – Chất […]

Cùm nối ống giàn giáo

Cùm nối ống giàn giáo  CÙM NỐI ỐNG BS1139/EN74 – JIS dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng […]

Cùm xoay

Cùm xoay CÙM XOAY ( KHÓA XOAY) Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên kết 2 đoạn […]

Khóa Cùm chết

Khóa Cùm chết Cùm cố định ( cùm chết) . Dùng trong lắp dựng giàn giáo, thích hợp dùng liên […]

Mâm giàn giáo

Mâm giàn giáo Mâm chuyên dùng để đứng thao tác thi công trong xây dựng. Mâm dàn giáo hay còn […]

Ống giàn giáo

Ống giàn giáo Ống thép giàn giáo theo tiêu chuẩn BS1139/EN74: Là loại ống thép hàn có bề mặt ngoài […]