Xi lanh trọng tải cao

Xi lanh có trọng tải lớn có công suất nâng từ 50 đến 500 tấn và đột thay đổi từ 50 đến 300 mm. Những xi lanh thủy lực rất thích hợp cho các hoạt động nâng nặng và có sẵn trong trở lại trọng lực và thủy lực trở lại. Nhấp vào

hình ảnh dưới đây để biết thêm thông tin về hai loại trả về.Construction Cylinders - Hydraulic Return

Xi lanh trọng tải lớn – trọng tải trở lại

Các xy lanh trọng lượng của Holmatro có trọng tải trở lại có công suất nâng từ 50 đến 500 tấn và chiều dài đột qu of là 60, 150 và 300 mm. Những xi lanh thủy lực tác động đơn (còn gọi là lưỡi, lọ, máy ép, chai lọ hoặc máy bơm) cực kỳ thích hợp cho việc nâng nặng. Xi lanh có thể được sử dụng ở tất cả các vị trí và được cung cấp với một yên bằng phẳng. Điều này ngăn ngừa thiệt hại cho pit tông. Yên ngựa bằng phẳng có thể dễ dàng thay thế bằng một chiếc yên ngựa nghiêng để tải lên đến một góc tối đa là 5 °.

Xi lanh trọng tải lớn – thủy lực quay trở lại

Các xy lanh trọng lượng của Holmatro với hệ thống thủy lực quay trở lại có công suất nâng từ 50 đến 500 tấn và chiều dài đột qu of là 50, 150 và 300 mm. Những xi lanh thủy lực hai lực tác động cực kỳ thích hợp cho việc nâng nặng. Xi lanh có thể được sử dụng ở tất cả các vị trí và được cung cấp với một yên bằng phẳng. Điều này ngăn ngừa thiệt hại cho pit tông. Yên ngựa bằng phẳng có thể dễ dàng thay thế bằng một chiếc yên ngựa nghiêng để tải lên đến một góc tối đa là 5 °.Construction Cylinders - Hydraulic Return-1

Các ứng dụng

Các xi lanh trọng tải lớn thích hợp cho nhiều ứng dụng, bao gồm nâng và định vị các mô đun ngoài khơi, bố trí các đoạn tàu nặng và vị trí và gài cầu, công trình bằng thép, cửa lũ, vv. Xô, máy xúc và cần cẩu. Các xy lanh trọng lượng cao thích hợp để ép tấm đệm trong quá trình thử nghiệm các đường ống, piston, vv Chúng được sử dụng trong quá trình tháo dỡ và đúc lại lớp lót xi lanh và để nâng tải vận tải nặng.

Nếu Quý khách có nhu cầu về kích thủy lực, vui lòng liên hệ 0986 53 59 59