Các chi tiết thay thế sản xuất lại Mak Caterpillar

Các chi tiết thay thế sản xuất lại Mak Caterpillar

  • Hệ thống động cơ máy phát Caterpillar đã công khai trương trình cho phép sản xuất Các chi tiết thay thế sản xuất lại Mak Caterpillar cho nhiều loại động cơ máy phát MaK
  • Các chi tiết thay thế sản xuất lại được chế tạo theo các đặc tính kỹ thuật ban đầu để đảm bảo giữ nguyên chất lượng.
  • Chương trình sản xuất các chi tiết thay thế sản xuất lại sẽ đảm bảo các tiêu chí sau:
  • Giảm chi phí sửa chữa.
  • Sửa chữa nhanh do tính sẵn có của các chi tiết sản xuất lại.
  • Chất lượng cao và được bảo hành bởi MaK.
  • Các chi tiết tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế cơ bản.
Đầu xi lanhĐỉnh pistionBao ống xả
dau-xi-lanhdinh-pistonbao-ong-xa