Chi tiết thay thế chính hãng và không chính hãng Mak Caterpillar

Genuine parts and vs. non-genuine
Chi tiết thay thế chính hãng và không chính hãng

Sử dụng các chi tiết thay thế chính hãng để tiết kệm chi phí và bảo vệ an toàn cho động cơ máy phát.

So sánh giữa các chi tiết MaK chính hãng và các chi tiết thay thế không chính hãng.

Van xả

 – Hình bên trái của chi tiết MaK chính hãng  

Thể hiện mặt dưới của van sau 30000 giờ vận hành với nguyên liệu là dầu HFO.

 -Hình bên phải- Chi tiết không chính hãng

Hình dạng, điều kiện về chất lượng của chi tiết chính hãng được duy trì gần như ban đầu.

Đầu phun

dau-phun

– Hình bên trái- hình dạng của lỗ phun cửa vào

Một quá trình xử lý đặc biệt được áp dụng đảm bảo cho các đầu phun có độ trơn nhẵn và đồng nhất về hình học.

– Hình bên phải- Đầu phun không nguyên bản. 

Các cửa phân phối không qua quy trình xử lý có thể dẫn tới đầu phun bị vỡ, kim phun không thể hoạt động hay dẫn tới các hư hỏng cho cổ phun.

dau-phun1

– Hình bên phải- Đầu phun không nguyên bản

Có thể dẫn tới hư hỏng trong các tình huống áp lực cao. Áp lực cao trong khu vực lỗ phun có thể gây ra, tại nhiệt độ vận hành cao, sự phá hỏng hoàn toàn kim phun, kết quả dẫn tới các hư hỏng cho đầu xy lanh và van xả.

– Hình bên trái

Sau khi qua quá trình xử lý, các đầu phun MaK mang đến cho bạn sự yên tâm vận hành không lo ngại đến vấn đề rủi ro thiệt hại động cơ.

dau-phun3
Use Genuine Parts to Save Your Engine & Cut Your Costs

GenuineMaK Parts Compared to Non-Original parts

Exhaust Valves

 – Left Side – Genuine MaK Exhaust Valve

It shows the underside of the valve plate after 30,000 hours of reliable HFO operation.

 – Right Side – Non-Original Valve

The form, fit and function of the genuine MaK valve is retained throughout its working live.

Nozzle Elementdau-phun

– Left Side – Shape of Spray Hole Inlet-Ports

A proprietary after treatment process ensures that the final machining of a MaK nozzle element provides a smooth and consistent geometry

– Right Side – Non-Original Injector Nozzle Fuel

Delivery Ports without after treatment could lead to fuel nozzle cracks, injector tip failure and consequential damages to the injector sleeve.dau-phun1

 Right Side – Non-Original Nozzle Elements

It may fail in high stress situations. High stress in the area of the nozzle holes can cause, at high operating temperatures, complete breakage of the nozzle tip, resulting in consequential damage to the cylinder head and exhaust valves.

– Left Side

After treated genuine MaK nozzle elements bring you peace of mind during their operating life without the risk of engine damage.

 

 

dau-phun3