Giải pháp DICARE

Giải pháp DICARE

Chuyên dùng cho phân tích thông số động cơ máy phát.

DICARE mang đến khả năng phân tích cho động cơ máy phát 4 thì.

Hệ thống DICARE mô tả và phân tích tình trạng hiện tại của động cơ máy phát. Và đưa ra các phương án xử lý liên quan đến điều kiện bảo trì căn bản.

Kết hợp với các đo lường bảo trì theo kế hoạch thì điều này góp phần tạo nên những điều kiện tiên quyết cho việc đảm bảo động cơ máy phát được vận hành trơn tru trong nhiều năm.

DICARE làm việc như một hệ thống tự động online. Tuy nhiên cũng cho phép thu thập các dữ liệu bằng tay thông thường.

Từ rất xa hệ thống tại hiện trường, hệ thống quản lý kỹ thuật vẫn luôn cho phép truy xuất thông tin về tình trạng của động cơ máy phát. Thông qua dữ liệu được truyền qua modem hay điện thoại hay qua đĩa lưu trữ và theo đó đưa ra kế hoạch bảo trì sửa chữa. Điều này sẽ tận dụng tối ưu hoá nhân sự và các chi tiết thay thế dự phòng spare part.

Chúng tôi cũng đưa ra các gói dịch vụ đặc biệt cho các khách hàng. Bằng cách phân tích dữ liệu động cơ máy phát offline của họ qua hệ thống DICARE.

giai-phap-dicare