Giới thiệu sản phẩm Mak Caterpillar

Giới thiệu sản phẩm Mak Caterpillar

Giới thiệu sản phẩm Mak Caterpillar : MaK Engines là các động cơ máy phát tốc độ trung bình với dải từ 1020kW tới 16000kW đáp ứng các yêu cầu trong thương mại/hàng hải với các giải pháp như sau:

  • Động cơ đẩy hay các hệ nguồn cấp trên bờ, bao gồm cả các máy phát sự cố.
  • Các dự án sử dụng một hay nhiều máy phát và các hệ động cơ đẩy hoàn chỉnh.

Động cơ đẩy

Động cơ đẩy là trái tim của mọi con tàu. Động cơ MaK nổi tiếng bởi sự tin cậy trong vận hành. Dải công suất từ 1020kW tới 16000kW.

Máy phát hàng hải

Mak Cung cấp các hệ máy phát hàng hải từ 1224kVA tới 9600kVA.

Hệ thống điều khiển, giám sát và báo động động cơ máy phát Mak Caterpillar

Rất nhiều hệ điều khiển, báo động và giám sát với các đặc tính riêng cho các động cơ MaK mang đến sự an toàn và vận hành tin cậy cao.