Máy phát hàng hải

Máy phát hàng hải

Ngành công nghiệp đóng tàu ngày nay dựa trên các hệ thống cấp nguồn bờ tin cậy. Tuy vậy, các máy phát phụ trợ chạy dầu Mak có thể đảm bảo cung cấp điệnmọi lúc mọi nơi. Máy phát hàng hải MaK là sự lựa chọn đúng đắn với các thiết bị hàng hải. Sử dụng cho các quá trình giám sát lắp đặt. Cho các container lạnh, chiếu sáng, bơm hay hệ điều hoà thông gió…

may-phat-hang-hai

Như đối với động cơ đẩy MaK, các máy phát phụ trợ này có thể vận hành với nhiên liệu tiết kiệm HFO. Đáp ứng các yêu cầu về giới hạn Nox trong IMO Code MARPOL 73/78, Annex VI, NOx Technical Code 2008, (IMO Tier II).

Các sản phẩm của chúng tôi:

M 20 C, M 25 C, M 32 C, VM 32 C, M 43 C, VM 43 C

may-phat-hang-hai1-png

Máy phát hàng hải