(English) Pneumatic Sander MYTON MAS-40 (Abrasive disc 100mm)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).