(English) Pneumatic Sander MYTON MAS-70 (Abrasive disc 180mm)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).