(English) Pneumatic Sander MYTON MLS-20 (Abrasive disc 1″, 1 – 1/2″ & 2″)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).