(English) Portable magnetic base drilling machine LO-3550

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).