(English) Pneumatic Die Grinder AIR SONIC L-35C

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).