(English) Pneumatic Die Grinder AIR SONIC L-25B

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).