(English) Pneumatic Grinder MYTON MAGW-40 (Lever type, Depressed center wheel 100 mm)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).