(English) Pneumatic Grinder MYTON MLG-40 (Depressed center wheel 100 mm)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).