(English) Pneumatic Grinder MYTON MAG-50 (Depressed center wheel 125 mm)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).