(English) Pneumatic Grinder MYTON MLG-70 (Lever type, Depressed center wheel 180 mm)

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).