Máy phát điện Cummins

Máy phát điện Cummins

Máy phát điện Cummins

Công ty TNHH Hải Đông chuyên cung cấp máy phát điện Cummis , đầu phát Faraday từ 25 – 2.000 KVA

 

Đặc biệt : bảo hành 02 năm đối với đầu phát Faraday