Máy phát điện gia đình

Máy phát điện gia đình

Máy phát điện gia đình HONDA từ 2.5 – 3.5 – 5.5 KVA

đươc sản xuất tại nhà máy HONDA Trung Quốc

Bảo hành: 12 tháng