Máy phát điện Volvo

Máy phát điện Volvo

Máy phát điện Volvo với

– Động cơ Volvo

– Đầu phát Faraday từ 85 – 2.000 KVA

– bảo hành 02 năm