Máy uốn ống với trục gá

Máy uốn ống với trục gá

Máy uốn ống với trục gá

Áp dụng cho uốn bán kính ≤ 2xD.

Model: 4800, 5000, 7000, 9000