Nam châm nâng tay gạt

Nam châm nâng tay gạt

Nam châm nâng tay gạt

Các KPL loạt Aardwolf từ ban đầu đã được thực hiện của các nam châm Ferrite từ công suất 200kg đến 10ton năng lực. Trong những năm gần đây, mô hình công suất lớn đã được tách ra để được gọi là MEGAMAG. Đó là bởi vì mô hình KPL nhẹ được biến mất khỏi thị trường. Với sự nổi lên của Trái đất hiếm từ nâng lên mô hình nhẹ (dưới công suất 1 tấn) của loại hình này, các mô hình KPL trở nên ít phổ biến hơn so với các loại nam châm RE như RE loại nam châm mạnh hơn, nhỏ hơn và trọng lượng nhẹ .

 

* Thông số kỹ thuật Nam châm nâng tay gạt :

 

Mã hàng Kích thước (mm) Wgt
(kg)
Optimal
Capacity (kg)
(SF 2.5:1)
Rộng Dài Cao Handel
Length
W1 W L1 L H1 H
MGM-500 239 145 190 178 268 270 32 500
MGM-1000 300 218 263 229 339 300 80 1,000
MGM-1000 300 290 340 229 339 395 104 1,500
MGM-2000 300 433 363 506 233 365 395 128 2,000
MGM-3000 353 486 346 499 270 401 530 208 3,000