Nam châm nâng tay gạt chất lượng cao

Nam châm nâng tay gạt

Nam châm nâng tay gạt chất lượng cao

Mẫu Supermag chứa nam châm RE dao động từ 70kg và công suất 1,6 tấn. Chúng là một trong hai cho tải phẳng hoặc chỉ cho tải phẳng và tròn. Các mẫu tiêu chuẩn được giới hạn chỉ cho những tải phẳng. Tuy nhiên, bất kỳ mẫu mã  khác có thể được sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng.

 

* Thông số kỹ thuật Nam châm nâng tay gạt chất lượng cao:

 

Mã hàng Kích thước (mm) Tử trọng
(kg)
Công suất (kg)
(Hệ số an toàn 3:1)
Rộng Dài Cao
W1 W L1 L H1 H
KRE-300 154 257 95 128 119 179 14 300
KRE-500 184 307 115 148 149 220 21 500
KRE-800 242 391 115 158 175 265 35 800
KRE-1000 263 432 115 158 199 309 44 1,000
KRE-1600 344 591 135 190 256 388 86 1,600