Nam châm nâng tay gạt chất lượng cao

Nam châm nâng tay gạt

Nam châm nâng tay gạt chất lượng cao

Mẫu Supermag chứa nam châm RE dao động từ 70kg và công suất 1,6 tấn. Chúng là một trong hai cho tải phẳng hoặc chỉ cho tải phẳng và tròn. Các mẫu tiêu chuẩn được giới hạn chỉ cho những tải phẳng. Tuy nhiên, bất kỳ mẫu mã  khác có thể được sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng.

 

* Thông số kỹ thuật Nam châm nâng tay gạt chất lượng cao:

 

Mã hàngKích thước (mm)Tử trọng
(kg)
Công suất (kg)
(Hệ số an toàn 3:1)
RộngDàiCao
W1WL1LH1H
KRE-3001542579512811917914300
KRE-50018430711514814922021500
KRE-80024239111515817526535800
KRE-1000263432115158199309441,000
KRE-1600344591135190256388861,600