Nam châm nâng tay gạt giá rẻ nhất

Nam châm nâng tay gạt

Nam châm nâng tay gạt giá rẻ nhất

Loại này là loại thông thường, tiên tiến nhất với một cần gạt chuyển đổi. Thiết kế tiện lợi, EZ-MAG có cơ chế tẳt-mở hoạt động bằng cách kéo và xoay các cần gạt chuyển đổi trên đường ổn định và có tự khóa ở đầu cuối ổn định bằng cách thả các cần gạt. Hệ thống khóa trung học hoạt động bằng cách quay các cần gạt chuyển đổi trên vị trí thuận lợi bên trong vận hành an toàn. Ưu điểm lớn nhất của loại này là các nhà điều hành có thể quản lý máy chỉ có một tay mà không cần phải giữ các chốt an toàn với tay khác để thả các cần gạt từ các chốt an toàn. Tất cả các mô hình KKT-MAG tiêu chuẩn là cho tải phẳng và tròn. Năng lực tải phẳng là cao hơn so với dạng phẳng SUPERMAG / mô hình tròn mà không làm giảm năng lực tải tròn.