Gioăng PTFE (Teflon) Gasket chịu nhiệt

Gioăng PTFE (Teflon) Gasket chịu nhiệt Thông số kĩ thuật: Gioăng PTFE (Teflon) Gasket chịu nhiệt Nhiệt độ hoạt động: 230°C […]

Nhựa Teflon – PTFE dạng phim

Nhựa Teflon – PTFE dạng phim Mô tả: Nhựa Teflon – PTFE dạng phim PTFE dạng phim là loại tấm mỏng […]

Tấm Teflon – PTFE dạng tấm

Tấm Teflon – PTFE dạng tấm Mô tả: Tấm Teflon – PTFE dạng tấm Gioăng Tấm PTFE – Sheet (Dạng Tấm) […]

Ống nhựa Teflon – PTFE dạng ống

Ống nhựa Teflon – PTFE dạng ống Mô tả: Ống nhựa Teflon – PTFE dạng ống Nhựa Teflon – PTFE dạng […]

Nhựa Teflon cây – PTFE dạng cây

Nhựa Teflon cây – PTFE dạng cây Mô tả: Nhựa Teflon cây – PTFE dạng cây Polytetrafluoroethylene (PTFE) cho thấy một […]

Cuộn Teflon – PTFE băng cuộn

Cuộn Teflon – PTFE băng cuộn Mô tả: Cuộn Teflon – PTFE băng cuộn TA 7100A / B là loại băng […]