Ống cao su

1299638536ong cao su

Sản xuất theo tiêu chuẩn:  TCVN 2227 – 77, ISO – DIN 1436 – 85 và SAE 100 bằng thiết bị nhập ngoại đồng bộ.
Quy cách sản phẩm:

TT Chủng loại ống sản xuất Фlỗ
(mm)
Plv max
(at)
Chiều dài
(m)
1 Ống dẫn khí nén 5 ÷ 100 100 ÷ 8 10 ÷ 60
2 Ống dẫn nước (hút, đẩy) 5 ÷ 400 30 ÷ 6 4 ÷ 60
3 Ống dẫn xăng dầu (hút đẩy) 2,8 ÷ 150 100 ÷ 8 5 ÷ 60
4 Ống nối mềm (con sùng) tàu nạo vét sông biển 300 ÷ 800 4 ÷ 15 1 ÷ 5
5 Ống cao su thực phẩm các loại ≤ 60 ≤ 12 Theo y/c
6 Ống dẫn xăng dầu nổi trên sông, biển 150 ÷ 450 Theo yêu cầu
7 Bọc bảo vệ, bọc cách nhiệt đường ống dẫn xăng, dầu 219 ÷ 760 Theo yêu cầu
8 Các loại ống chịu nhiệt, chịu mài mòn, chịu axít, bazo, muối, hoá chất, … Theo yêu cầu