Bép cắt Hypertherm

bep cat hypertherms

Các loại phụ kiện cắt Plasma của hãng HYPERTHERM USA sản xuất :

1/ Nước làm mát Hypertherm 028872

     Hypertherm coolant, 1 Gallon, Plasma Coolant Solution 70/30

2/Hypertherm® HT 2000

Shield Cap 020424 200A, Shield Cap 020448 100A, Shield Cap 020688 40A,Nozzle 020689 Air 40A, Nozzle 020608 Air 200A, Nozzle 020611 Air 100A, Nozzle 020605 200A, Nozzle 020690 100A, Swirl Ring 020679 Air 200A, Swirl Ring 020607 Air 100/200A, Swirl Ring 020613 Air 40A, Swirl Ring 120833 100A, Swirl Ring 020617 100A, Electrode 020664, Electrode 020415, Electrode 120547, Electrode 120667, Electrode 120178, Retaining Cap 020423, Retaining Cap 120185, Torch Body 120584, Gouging Shield Cap 020485 200A, Gouging Nozzle 020615 Air 200A, Coolant 028872.

3/ Hypertherm Powermax 30:Hand Torch 088001 T30v Assembly with 15 ft/4.5 m Lead, Deflector 220569, Cap 220483, Nozzle 220480, Swirl Ring 220479, Electrode 220478

4/ HyPerformance Plasma: HPR130 and HPR260

Electrode 220181 130A, Electrode 220352 200A, Electrode 220435 260A, Swirl ring 220179 130A, Swirl ring 220353 200A, Swirl ring 220436 260A, Nozzle 220182 130A, Nozzle 220354 200A, Nozzle  220439 260A, Inner retaining cap 220176 130A, Inner retaining cap 220355 200A, Inner retaining cap 220433 260A, Shield 220183 130A, Shield 220356 200A, Shield 220440 260A, Retaining cap 220173 30-130A, Retaining cap 220398 200-260A

5/ CEA PlasmaPlus 56/91/150E

6/ Hypertherm Powermax 1650

7/ Hypertherm Powermax 1250

8/ Hypertherm Powermax 1000

Shield 120929, Gouging Shield 120977, Shield Unshielded 120979, Shield Mechanized 120930, Retaining Cap 120928, Nozzle Hand held 120932 40A, Nozzle Hand held 120931 60A, Gouging Nozzle 220059 60A, Nozzle Unshielded 220006 40A, Nozzle Unshielded 220007 60A, Nozzle Mechanized  120932 40A, Nozzle Mechanized  120927 80A, Electrode 120926, Swirl Ring 120925.

9/ Hypertherm Powermax 1100

Shield 120516 40/80A, Shield 120475 40/80A, Shield 120519, Gouging Shield 120510, Retaining Cap 120483, Retaining Cap 120520 40A, Nozzle 120476 80A, Nozzle 120515 40A, Extended Nozzle 120518, Gouging Nozzle 120509, Electrode 120473, , Extended Electrode 120517, Swirl Ring 120474, Torch Body 120477.

10/ Hypertherm Powermax 600

Shield 120828, Shield 120827, Gouging Shield 120608, Deflector 120303, Retaining Cap 120600, Nozzle 120826 40A, Gouging Nozzle 120831, Nozzle pipe saddle 120606 35A, Electrode 120573, Extended Electrode 120574, Swirl Ring 120576, Torch handle 001288.

11/ Hypertherm Powermax 190c

Ứng Dụng : dùng cho việc chế tạo dàn khoan, đường ống, chế tạo bồn, bể chứa Gas, xăng dầu, chế tạo và đóng mới Tàu Biển, sản xuất chế tạo thép kết cấu, nhà thép tiền chế. 


Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/easternsea/domains/easternsea.com.vn/public_html/index.php(18) : eval()'d code on line 1