Bép cắt Koike

bep cat koike

Công ty TNHH Hải Đông chuyên cung cấp thiết bị ngành hàn như máy hàn TIG, MIG, Plasma, phụ tùng thay thế của các hãng Kempi, Hypertherm, Lincohn, Koike và các hãng khác….. *      Phụ kiện hàn Mig: bép hàn, thân nối hàn,chụp mỏ, đồng hồ CO2… *      Phụ kiện hàn Tig:chụp sứ, kẹp điện cực,van điều áp, thiết bị làm mát bằng nước, chai khí, cáp mát, kẹp mát, mỏ hàn Tig, đồng hồ Argon,…. *      Phụ kiện cắt Plasma: bép cắt plasma, phụ kiện plasma,mỏ plasma…..

No Item Description
1 Weld Handy Multi Std,carriage 220VAC, 1 Phase, 50 Hz.
2 IK 12 Beetle(body machine)
3 Rail std for IK12 Beetle
4 Nanograph2500/6m length/02 gas torchs/THC/01 marking torch/KAP8030
5 Positioner LD-60R
6 Universal balance Positioner C-50
7 Cutting tip 106 HC # 0
8 Cutting tip 106 HC # 1
9 Cutting tip 106 HC # 2
10 Cutting tip 106 HC # 3
11 Cutting tip 102 HC # 0
12 Cutting tip 102 HC # 1
13 Cutting tip 102 HC # 2
14 Cutting tip 102 HC # 3
15 Handy Auto Plus
16 Custom-101/202/206
17 MK-251 Silvercut-250
18 Auto Picle S D=600
19 Mini mantisII machine body
20 VERTICAL UNIT “ST-700” (LPG)
21 RAIL ST-600L for MINI MANTIS II