dây hàn hợp kim

day han hop kim

 

Công ty Hải Đông chuyên cấp các loại que hàn, dây hàn làm bằng hợp kim của hãngTechalloy
Que hàn hợp kim Niken ENiCrMo-3 (112) 1/8 Electrode (1/8″ tg đương với 3.2mm)

– Que hàn hợp kim ENiCrMo-3 (112) 3/32 Electrode (3/32″ tg đg với 2.4mm)

– Dây hàn ERNiCrMo-3 (625) 3/32 x 36 (3/32″ tg đương là 2.4mm