Que hàn hợp kim

Que han hợp kim

Công ty Hải Đông chuyên cấp các loại que hàn, dây hàn làm bằng hợp kim của hãng Techalloy
Que hàn hợp kim Niken ENiCrMo-3 (112) 1/8 Electrode (1/8″ tg đương với 3.2mm)

– Que hàn hợp kim ENiCrMo-3 (112) 3/32 Electrode (3/32″ tg đg với 2.4mm)

– Dây hàn ERNiCrMo-3 (625) 3/32 x 36 (3/32″ tg đương là 2.4mm

Grade Information and Material Safety Data Sheets for Tech-Rod:

Nickel alloys are often used in severe service conditions where extreme heat, corrosion, abrasion, high pressures and combinations of these conditions are present. Techalloy produces many grades of nickel, nickel alloy and copper/nickel coated electrodes for Shielded Metal Arc Welding.

Nickel Base Coated Electrodes