Grating dạng phẳng

frp-grating-platform-1

Grating dạng phẳng

Chi tiết 

Được sử dụng rộng rãi trong môi trường làm việc chống ăn mòn cao bởi môi trường muối mặn, nhiệt độ cao, không dẫn điện.

Ngành hóa học
Được sử dụng rộng rãi trong môi trường chống ăn mòn như nhà máy hóa chất, họat động trong môi trường hóa học. Được dùng làm nền, cầu thang, lối đi khu lọc hóa dầu, khu công nghiệp điện.

Nhà máy chế tạo
Sử dụng làm giàn giáo, giá đỡ, kệ rửa, lối đi, lối thoát nước, nắp cống

Vận chuyển :

FRP Grating Platform có thể được sử dụng như là lối vào, các sàn cách âm, bến cảng, chiến hào, tàu chở dầu, cầu thang, lối vào xe tải cũng như mặt sàn khu vực làm việc, vv.

Thông số kỹ thuật Grating dạng phẳng:

Spec. Height Open Area Distance C to C (mm) UNit Wt (kg/m2)
PI-10-40-cover 28mm 40% 25 24.0
PI-10-50-cover 28mm 50% 30 22.5
PI-10-60-cover 28mm 60% 38 19.4
PI-15-40-cover 41mm 40% 25 30.7
PI-15-50-cover 41mm 50% 30 27.5
PI-15-60-cover 41mm 60% 38 24.0
PT-20-50-cover 53mm 50% 50 24.0
PT-10-53-cover 28mm 28% 53mm 20.0
PT-10-56-cover 28mm 32% 56mm 19.0
PT-15-53-cover 41mm 28% 53mm 24.0
PT-15-56-cover 41mm 32% 56mm 23.0
PT-20-33-cover 53mm 33% 42mm 28.5
PT-20-42-cover 53mm 40% 42mm 26.9
PTQ-10-56-cover 28mm 32% 56mm 21.0
PTQ-15-56-cover 41mm 32% 56mm 25.4
PTQ-20-42-cover 53mm 40% 42mm 31.5