Mái hắt ngăn hơi nước

Mái hắt ngăn hơi nước

Mái hắt ngăn hơi nước được sử dụng tại các đường gió vào phòng nhằm mục đích tách nước, hơi ẩm đọng lại và hơi nước mặn ra khỏi không khí cấp vào phòng.

Việc này làm giảm sự ăn mòn, nấm mốc, và các vấn đề liên quan đến hơi ẩm, đây là biện pháp quan trọng để giảm thiểu việc bảo trì và đảm bảo chất lượng sống cho con người.

Các sản phẩm:

1. Mái hắt ngăn hơi nước dạng tiêu chuẩn:

Mái hắt loại cơ bản bố trí tại các đầu gió vào. Ví dụ điển hiền là cho đầu gió vào tại phòng máy phát, hay các khu vực block nhà ở, hay các phòng chứa hàng…

122. Mái hắt ngăn hơi nước với cửa sập kín nước bên ngoài

Loại mái hắt cơ bản sử dụng tại các đầu vào gió nơi mà yêu cầu kín nước. Nó cũng có thể được sử dụng thay thế cho cửa chặn damper. Các ứng dụng điển hình là cho các đầu vào gió khu vực block nhà ở hay các phòng kỹ thuật …

1233. Mái hắt ngăn hơi nước với cửa chặn damper tích hợp

Loại mái hắt này được sử dụng khi không yêu cầu các cửa kín nước. Cửa chặn damper được sử dụng với mục đích cơ bản là để đóng hoàn toàn đường gió vào, tuy nhiên nó cũng có thể được sử dụng để điều chỉnh lượng không khí vào phòng.

123123