Công ty TNHH Hải Đông – Đại Diện Chính Thức Của Calgaz Tại Việt Nam

Chai khí hiểu chuẩn – Calgaz

Chai khí hiệu chuẩn Calgaz được sử để hiệu chuẩn lại thiết bị đo, dò khí sử dụng lâu, không còn […]

Van hiệu chuẩn dành cho chai khí hiệu chuẩn Calgaz

Bộ điều chỉnh áp lực khí nén đầu vào và đầu ra, lắp đặt trực tiếp trên đường ống. Có […]

Giới thiệu Eastern Sea

Nhìn lại chặng đường tới Thành công Hơn 40 năm qua, Calgaz đã sản xuất các loại khí, bình hiệu […]

Phụ kiện

Để thực hiện dễ dàng, đúng cách và an toàn các thiết bị hiệu chuẩn cần có đầy đủ các bộ […]