Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A 250V

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A 250V

Bộ công tắc đôi 1 chiều 16A 250V

Bộ công tắc hoàn chỉnh Sê-ri S-Flexi 16A 250V

Standard: BS 5733/ IEC 60669-1