Cầu cì cách ly STI

Thông tin sản phẩm

Cầu chì cách ly STI

Bảo vệ quá tải và ngắn mạch , được sử dụng trong các lĩnh vực công ngiệp.

Cầu chì cách ly STI  được dùng với các ống chì loại aM, gG

Tuân theo tiêu chuẩn IEC 947.3

Bộ ngắt cách ly ưừ 20 đến 100A

Công tắc cảm biến ánh sáng đóng hoặc ngắt tiếp điểm khi độ sáng đến ngưỡng chọn