Công tắc tơ dạng module CT

Thông tin sản phẩm

Công tắc tơ dạng module CT

Công tắc tơ dạng module CT dùng để điều khiển các mạng điện 1,2,3 và 4 dây ( dòng điện đến 100A)

Dòng điện định mức :16 đến 100A(chế độ AC7a)

Điện áp cuộn dây :24, 230/240 VAC