Tủ điện chứa MCB

Thông tin sản phẩm

Tủ điện chứa MCB

Tủ điện chứa MCB

Vật liệu tổng hợp chống cháy

Chống cháy và chịu nhiệt độ cao đến 650oC

Dòng định mức :

4 module:50A

6-36 module : 63A