Chuông báo 6” & 8” chạy bằng mô tơ

1-1-4-1-7

Đặc tính

  • Nhãn hiệu CE
  • Chuông 6” bell với dòng tiêu thụ thấp (chỉ 11mA)
  • Chi phí thấp
  • Cường độ âm thanh 95dBA/m
  • Thiết kế mỏng (53mm)
  • Hoàn toàn triệt nhiễu ồn và dao động
  • Dễ dàng lắp đặt nhanh
  • Tiêu chuẩn áp dụng LPCB, EN54 phần 3