Chuông báo cháy 6” Friedland

Chuông báo cháy 6” Friedland vận hành bằng cuộn solenoid

Chuông dạng underdome, chuông đĩa thép hợp kim nén có mức cộng hưởng cao đảm bảo tạo ra tiếng chuông rõ ràng. Đĩa chuông được tôi lớp men đỏ bền về cơ khí. Chuông được thiết kế cho cho sử dụng trong phòng, nhưng cũng có thể sử dụng ngoài trời bằng việc sử dụng hộp bảo vệ có chèn đệm kín nước.

1-1-4-1-6