Bình chửa cháy dạng bột MFZ2- 2kg

Thông tin sản phẩm

Bình chửa cháy dạng bột MFZ2- 2kg

Xuất xứ  : Trung Quốc

Trọng lương : 2 kg

– Bình chữa cháy BC

– MFZ1: Loại 1 kg bột

– MFZ2: Loại 2 kg bột

– MFZ3: Loại 3 kg bột

– MFZ4: Loại 4 kg bột

– MFZ8: Loại 8 kg bột