Đầu dò khói độ nhạy cao 801PS

Đầu dò khói độ nhạy cao 801PS được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu đầu dò với độ nhạy lớn hơn quy định trong phạm vi EN54-7. Có khả năng phản ứng với đám khói 0.6%/m khiến đầu dò này phù hợp cho sử dụng ở các vị trí yêu cầu phát hiện sớm khói, ví dụ như các tủ điện cần bảo vệ hay tại đầu hệ thống hút không khí vào.

1-1-1-6

Đặc tính kỹ thuật

Kích thước: 109 Dia x 43Hmm

Nhiêt độ hoạt động: – 25oC tới + 70o C

Nhiệt độ lưu kho: – 40oC tới +80oC

Độ ẩm tương đối: 95% (không ngưng tụ)