Đầu báo nhiệt dây

Đầu báo nhiệt dây LD 40 sử dụng để giám sát điều kiện cháy (quá nhiệt) trong khu vực không gian hạn chế hay khu vực ô nhiễm hoặc ở những nơi mà các điều kiện môi trường biến thiên hay không thuận lợi.

1-1-1-10

Đặc tính kỹ thuật

Kích thước: 178H x 130W x 75D mm

Trọng lượng: 0.55Kg

Nhiêt độ hoạt động: 25°C tới +70°C

Độ ẩm tương đối: Tới  98% RH (không ngưng tụ)

Cấp độ bảo vệ: IP55

Điện áp hoạt động: +8 tới +30Vdc

Dòng điện tĩnh: 60-80μA