Hệ thống chữa cháy bằng khí

Hệ thống chữa cháy bằng khí1-9

Hơn 70 năm qua, Tyco Marine cung cấp các hệ thống chữa cháy bằng khí phục vụ cho ngành công nghiệp hàng hải. Ngày nay, các hệ thống chữa cháy bằng khí hoá học và khí trơ là giải pháp lâu dài bảo vệ cho các khu vực, các phòng máy quan trọng như phòng máy biến áp, phòng điện chính, phòng điều khiển máy phát, điều khiển bơm …
Chúng tôi cung cấp ba hệ thống chữa cháy bằng khí cho ngành công nghiệp hàng hải. Đó là Khí trơ INERGEN® và Novec 1230 và khí hoá học CO2. Tất cả cá loại khí này có một điểm chung là chúng không được xếp vào loại rác thải độc hại hay yêu cầu các quy trình giám định đặc biệt theo quy định EU về khí “F”.
Mỗi hệ thống chữa cháy bằng khí có đặc trưng riêng áp dụng phù hợp cho từng môi trường. Ví dụ, Novec 1230 là lý tưởng với khu vực làm việc hạn chế không gian, áp dụng hệ thống chữa cháy “stand-alone” đơn giản.
Khí trơ INERGEN® gần với không khí tự nhiên hơn bất kỳ hệ thống chữa cháy bằng khí nào khác, và có xu hướng duy trì trong phạm vi khu vực được bảo vệ hơn là rò rỉ ra bên ngoài. Do đó, mức độ quan trọng về độ đồng nhất của phòng để ngăn chặn khí chữa cháy rò rỉ không quá tối quan trọng như với các khí hoá học. Đặc tính này mang tới cho INERGEN® ưu việt bởi không cần tốn kém chi phí làm kín phòng xử lý các đường ducting. INERGEN® cũng có thể bảo vệ các khu vực khác nhau bằng một kho bình khí chữa cháy trung tâm.

Các hệ thống chữa cháy bằng khí:

  • INERGEN®
  • Hệ thống INERGEN® mới
  • Hệ thống INERGEN® cổ điển
  • Hệ thống INERGEN® vòi phun trực tiếp
  • Novec 1230
  • Hệ thống Carbon Dioxide CO2
  • Carbon Dioxide CO2 áp suất cao
  • Carbon Dioxide CO2  áp suất thấp