Module dò khí VESDA ECO

1-8

VESDA ECO là mô đun dò khí được chèn trực tiếp vào đường ống của đầu dò VESDA. Các model VESDA ECO khác nhau sẽ nhận dạng các loại khí khác nhau.

Ứng dụng

VESDA ECO bảo vệ khỏi nguy cơ cháy và khí độc với các cấu hình giá cả hợp lý cung cấp cho các vị trí, zone hay toàn bộ khu vực trong nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm:

  • Phòng baterry charger
  • Hầm ngầm
  • Phòng boiler
  • Nhà kho
  • Các khu vực chế tạo
  • Garage đỗ xe
  • Khu vực tập trung vận chuyển