Cần cẩu Forum

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các loại cần cẩu CRANESAFE của hãng FORUM Sản Phẩm Cần cẩu Forum Offline […]

Vòng bi, bạc đạn, xích, puly cho các thiết bị khoan

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các vòng bi, bạc đạn, xích, puly cho các thiết bị khoan Mud […]

Cụm ống phân phối Manifold

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các cụm ống phân phối Manifolds. Drilling Manifolds Mud-Standpipe Cement Choke & Kill

Bơm ly tâm và van cổng

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các loại bơm ly tâm và van cổng hãng FORUM Centrifugal Pumps Horizontal […]

Các module đầu cuối hệ bơm bùn Mud Pump

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các module đầu cuối hệ bơm bùn- Mud Pump Fluid Ends. Fluid End […]

Hệ thống P-QUIP

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp hệ thống P-QUIP của hãng FORUM (là giải pháp cho phép người thợ […]

Đo Lường Điều Khiển

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các hệ thống đo lường điều khiển trên giàn khoan Rig Monitoring Drilling […]

Máy siết, tháo ống khoan

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp máy siết, tháo ống khoan Torque Machines Fully Rotational (RT) 90° High Torque […]

Sàn Catwalk Thuỷ Lực

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp sàn Catwalk thuỷ lực. Hydraulic Catwalks Hydraulic Catwalks Workover Rigs Land Rigs Offshore […]

Rô bốt kẹp ống khoan Roughneck

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các loại rô bốt kẹp ống khoan Roughneck. FH-70 Max Make-up: 50,000 ft. lbs. […]