Bơm ly tâm và van cổng

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các loại bơm ly tâm và van cổng hãng FORUM

Centrifugal Pumps

  • Horizontal & Vertical

Bơm ly tâm và van cổng

Mud Line Gate Valves

  • 5,000 & 7,500 psi
  • Low Pressure seal (300psi)

Bơm ly tâm và van cổng

API 6A Gate Valves

  • 10,000 PSI
  • 15,000 PSI

Bơm ly tâm và van cổng

Baker DPFV

Bơm ly tâm và van cổng