Cụm ống phân phối Manifold

Công Ty TNHH Hải Đông cung cấp các cụm ống phân phối Manifolds.

Drilling Manifolds

  • Mud-Standpipe

Cụm ống phân phối Manifold

  • Cement

Cụm ống phân phối Manifold

  • Choke & Kill

Cụm ống phân phối Manifold